ปลากัด ไทยปลากัดสวยงามจากอดีดถึงปัจจุบัน

ปลากัด ปลานักสู้ที่อยูคู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีดตการความงามของปลากัดได้ความดื้อรั้นของมัน แต่เถื่อนของปลาชนิดนี้มีความมั่นคงสูงมากซึ่งนิสัยของมันทำให้คนไทยเรา มาเลี้ยงปลาชนิดนี้มากขึ้นเพื่อเป็นเกมกีฬานำมาเพราะพันธุ์พอเวลาผ่านลูกที่ได้รับการดำเนินการเหล่านี้ได้เกิดขึ้นที่สวยงามมากขึ้นทำให้เรานำเสนอปลาเห่านี้มาเลียงเป็นปลาสวยงามซึ้ง ทำให้นักเพาะเลี้ยงหรายท่านมาเพราะพันธุ์ปลาสวยงามมากยิ่งขึ้น

ปลากัด ปลานักสู้ที่อยูคู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีดตการ ความสายงามของปลากัดได้ปิดบังความก้าวร้าวของมันแต่พฤติกรรมของปลาชนิดนี้มีความก้าวร้าว

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ถ้าเป็นในต่างกันเรียกว่าการบากสีปลาและในละครปลากัดไทยเรามีความสวยงามมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ที่สนใจในการเลียงปลาสวยงามมาเลียงปลานี้มากขึ้นสิ่งที่หน้าภาคส่วนเป็น อย่างมากคือการที่ปลากัดเราได้ขึ้นเรือเป็นปลาประจำชาติไทย

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อาหาร ปลากัด ไทยปลากัดสวยงาม

ปลากัด ปลานักสู้ที่อยูคู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีดตการ ความสายงามของปลากัดได้ปิดบังความก้าวร้าวของมันแต่พฤติกรรมของปลาชนิดนี้มีความก้าวร้าว

 ส่วนใหญ่แล้วปลากัดเป็นปลาที่กินสัตว์น้ำที่เล็กกว่าป็นอาหาร เช่น ลูกน้ำ ลูกปลาที่เล็กกว่าตัวปลากัด ลูกไล ไลฝุ้น ไลแดง อาทิเมีย ยิ่งปรัจจุบันเราทำอาหารเม็ดขึ้นมาเพือความสดวกสบายมากยิ่งขึ้นและคุณค่าทางอาหราก็ไม่ได้น้อยกว่าอาหารสดเลย

1.การเลี้ยงดูและอุปกรที่ใช้เลี้ยง ปลากัดเป็นปลาที่ห่วงอาณาเขตมีอานาเขตเป็นของตัวเองและเป็นปลาที่ใช้อ๊อกซีเย่นน้อยจึงไม่จำเป็นที่เราต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงเยอะมากเท่าไหลอุปกรณ์ที่ใช้สำหลับเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้แก่ ขวดเหล้า ขวดน้ำ

โหลแก้ว เหลียมแก้วหรือภาชนะที่มีขนาดเหมาสมกับปลา

2.การเพราะพันธุ์ปลากัด อย่างแลกการเตรียมอุประกรณ์ในการเพราะพันธุ์ เช่น ขันน้ำ กล่องโฟม หรือจะเป็นตู้ปลา

การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ปลาควรมีอายุประมาณ 6เดือนถึง1ปีซึ้งพ่อแม่ปลาจะมีความสมบูรณมากในช่วงนี้ส่วนใหญ่

แล้วเราจะนำพ่อแม่ปลามาทำการเทียบคู่กันประมาณ7-10วันเพื่อให้พ่อแม่ปลามีความคุ้นชินกันก่อนการเทียบคู่เป็นการลดการเสียหายที่จะเกิดขึ้น พ่อแม่ปลาจะไม่กัดกันพอเราเทียบคู่เส็ดแล้วเราก็เตรียมพาชนะที่จะเพราะพันธุ์ใส่น้ำลงไปประมาณ4-5นิ้ว หรือครึงหนึ่งของภาชนะเราควรหาพืชน้ำใส่ลงไปด้วยเพือใช้ลูกปลาเกาะ หลังจากเราเตรียมสถานที่เพาะเลียบร้อยแล้วเรา

ก็นำพ่อม่ปลาใส่ลงไปแล้วหาอะไลปิดใวเพือป้องกันการกระโดดของพ่อแม่ปลาและสัตว์ที่จะมาทำอันตรายพ่อแม่ปลาทิ้งพ่อแม่ปลาใวในภาชนะที่เราเตรียวประมาณ12-15ชัวโมงพอพ่อแม่ปลารัดกันเราจะนำแม่ปลาออกและเราจะให้พ่อปลาดูแลลูกปลา

ประมาณ10-15วัน ส่วนการให้อาหารของลูกปลาประมาณ4-5วันหลังจากลูกปลาฟักเป็นตัวเราจะนำใข่แดงต้มสุขให้ลูกปลากินสัก3-4วันหลังจากนั้นเราจะให้ไลแดงลูกปลาสลับกับอาหารชนิดอื่น

อ่านบทความอื่นๆ คลิก : สัตว์ป่าสงวน เรียนรู้และการอนุรักสัตว์ป่ากับข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.