ปลามังกร ราชาแห่งปลาสวยงามอันหนึ่งที่นิยมเลี้ยง

ปลามังกร ราชาปลาสวยงามหรือที่ข้ามกอีกชื้อหนึ่งปลาอโรวน่าปลาตะไลนั้นเองเรามาร่วมทำความรู้จักกับเจ้าปลาตะเภากันดีกว่าก่อนที่ปลาจะมาเที่ยวว่ายอยู่บนตู้โชคสวยงามให้เรา เห็นเคยรู้กันมัยว่าปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ในธรรมชาติมาก่อนปลาตะลุมพุกในธรรมชาติเปิดน้อยมากจากมนุษย์เราได้จับปลาชนิดนี้มาเลี้ยงมาเป็นอาหารจนเป็นธุรกิจที่ขยายใหญ่จนปลาตะโชคใน ธรรมชาติใกล้เคียงพันธุ์แท้มีการเพราะพันธุ์ปลาชนิดนี้เกิดขึ้นและมีความน่ารักที่สวยงามมากขึ้นทำให้ปลาชนิดนี้มีราคาสูงขึ้นและทำให้ปลาชนิดนี้มีปลาสวยงาม

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ปลากัด ไทยปลากัดสวยงามจากอดีดถึงปัจจุบัน

ปลามังกร ราชาปลาสวยงามหรือที่ข้ามกอีกชื้อหนึ่งปลาอโรวน่าปลาตะไลนั้นเองเรามาร่วมทำความรู้จักกับเจ้าปลาตะเภากันดีกว่าก่อนที

ลักษณะและนิสัย ปลามังกร หรือปลาตะพัด

 ปลาชนิดนี้เป็นปลาที่มีนิสัยดุร้ายมากเป็นปลาที่มีอานาเขตเป็นของตัวเองปลาชนิดนี้ยาวถึง 90 ซม. มีสายที่ให้ส่วนอาหารจะเป็นปลากุ้งเขียดและแมลงปลาชนิดนี้ในการ คุยจะจับกันเป็นคู่แล้วตัวเมียจะปลอยใข่ออกมาตัวผู้จะต้องฉีดเข้าไปในตัวมันเองพอสมควรแล้วก็ควรจะเข้ามาใกล้ชิดจะเป็นปลาที่ดูแลในตัวออนของปลาลูกจะฟักเป็นตัว ลูกปลาจะฟักเป็นตัวประมาณ 2-3 เดือนแล้วพ่อปลาจะปล่อยลูกออกมาจากปากเพื่อตัวเองในการดำเนินการเพราะพันธุ์ปิดหรือเพราะจากคนลึกซึ้งการรวบรวมปลาชนิดนี้ยังไม่มีผู้ที่น่ากลัว จะทำให้เกิดการศู ณ เสียมากพ่อแม่ปลาจะต้องตายคนเราจัดสถานที่เรียนแบบธรรมชาติแล้วพ่อแม่ปลาปล่อยลงไปให้ผสมเองแบบธรรมชาติ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ปลามังกรหรือที่เลียกอีกชื้อหนึ่งปลาอโรวน่า ปลาตะพัด นั้นเองเรามาทำความรู้จักกับเจ้าปลาตะพัดกันดีกว่าก่อนที่ปลาชนิดจะมาแหวกว่ายอยู่บนตู้โช

สำหรับปลามังกรหรือปลาตะพัดที่ผมในประเทศไทยนั้นพบครั้งแลกในปี พ.ศ.2474 ที่จังหวัดตราด ที่ลำน้ำเขาสมิง พบตามลำธารที่น้ำไหลเอืยๆและพบอีกหลายที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคใต้ของไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา แต่เป็นที่หน้าเสียดายในปัจจุบันปลาตะพัดในไทยสันธถานว่าศูยน์พันธืไปแล้ว และปลาชนิดนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ใกล้ศูยน์พันธุ์ตามพระราชบัยญัติคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความรู้เล็กๆน้อยๆในการเลือกปลามังกรหรือปลาตะพัด เริ่มจากหนวดปลาไม่คดไม่งอและมีความยาวที่เท่ากันเกร็ดปลาควรมีสภาพที่ไม่หลุดไม่หายครีบหางไม่แตกหรือฉีกขาส่วนตาของปลาไม่มองตกพื้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.