ปลามังกร ราชาแห่งปลาสวยงามอันหนึ่งที่นิยมเลี้ยง

ปลามังกร ราชาปลาสวยงามหรือที่ข้ามกอีกชื้อหนึ่งปลาอโรวน่าปลาตะไลนั้นเองเรามาร่วมทำความรู้จักกับเจ้าปลาตะเภากันดีกว่าก่อนที่ปลาจะมาเที่ยวว่ายอยู่บนตู้โชคสวยงามให้เรา เห็นเคยรู้กันมัยว่าปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ในธรรมชาติมาก่อนปลาตะลุมพุกในธรรมชาติเปิดน้อยมากจากมนุษย์เราได้จับปลาชนิดนี้มาเลี้ยงมาเป็นอาหารจนเป็นธุรกิจที่ขยายใหญ่จนปลาตะโชคใน ธรรมชาติใกล้เคียงพันธุ์แท้มีการเพราะพันธุ์ปลาชนิดนี้เกิดขึ้นและมีความน่ารักที่สวยงามมากขึ้นทำให้ปลาชนิดนี้มีราคาสูงขึ้นและทำให้ปลาชนิดนี้มีปลาสวยงาม

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ปลากัด ไทยปลากัดสวยงามจากอดีดถึงปัจจุบัน

ปลามังกร ราชาปลาสวยงามหรือที่ข้ามกอีกชื้อหนึ่งปลาอโรวน่าปลาตะไลนั้นเองเรามาร่วมทำความรู้จักกับเจ้าปลาตะเภากันดีกว่าก่อนที

ลักษณะและนิสัย ปลามังกร หรือปลาตะพัด

 ปลาชนิดนี้เป็นปลาที่มีนิสัยดุร้ายมากเป็นปลาที่มีอานาเขตเป็นของตัวเองปลาชนิดนี้ยาวถึง 90 ซม. มีสายที่ให้ส่วนอาหารจะเป็นปลากุ้งเขียดและแมลงปลาชนิดนี้ในการ คุยจะจับกันเป็นคู่แล้วตัวเมียจะปลอยใข่ออกมาตัวผู้จะต้องฉีดเข้าไปในตัวมันเองพอสมควรแล้วก็ควรจะเข้ามาใกล้ชิดจะเป็นปลาที่ดูแลในตัวออนของปลาลูกจะฟักเป็นตัว ลูกปลาจะฟักเป็นตัวประมาณ 2-3 เดือนแล้วพ่อปลาจะปล่อยลูกออกมาจากปากเพื่อตัวเองในการดำเนินการเพราะพันธุ์ปิดหรือเพราะจากคนลึกซึ้งการรวบรวมปลาชนิดนี้ยังไม่มีผู้ที่น่ากลัว จะทำให้เกิดการศู ณ เสียมากพ่อแม่ปลาจะต้องตายคนเราจัดสถานที่เรียนแบบธรรมชาติแล้วพ่อแม่ปลาปล่อยลงไปให้ผสมเองแบบธรรมชาติ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ปลามังกรหรือที่เลียกอีกชื้อหนึ่งปลาอโรวน่า ปลาตะพัด นั้นเองเรามาทำความรู้จักกับเจ้าปลาตะพัดกันดีกว่าก่อนที่ปลาชนิดจะมาแหวกว่ายอยู่บนตู้โช

สำหรับปลามังกรหรือปลาตะพัดที่ผมในประเทศไทยนั้นพบครั้งแลกในปี พ.ศ.2474 ที่จังหวัดตราด ที่ลำน้ำเขาสมิง พบตามลำธารที่น้ำไหลเอืยๆและพบอีกหลายที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคใต้ของไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา แต่เป็นที่หน้าเสียดายในปัจจุบันปลาตะพัดในไทยสันธถานว่าศูยน์พันธืไปแล้ว และปลาชนิดนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ใกล้ศูยน์พันธุ์ตามพระราชบัยญัติคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความรู้เล็กๆน้อยๆในการเลือกปลามังกรหรือปลาตะพัด เริ่มจากหนวดปลาไม่คดไม่งอและมีความยาวที่เท่ากันเกร็ดปลาควรมีสภาพที่ไม่หลุดไม่หายครีบหางไม่แตกหรือฉีกขาส่วนตาของปลาไม่มองตกพื้น

ปลากัด ไทยปลากัดสวยงามจากอดีดถึงปัจจุบัน

ปลากัด ปลานักสู้ที่อยูคู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีดตการความงามของปลากัดได้ความดื้อรั้นของมัน แต่เถื่อนของปลาชนิดนี้มีความมั่นคงสูงมากซึ่งนิสัยของมันทำให้คนไทยเรา มาเลี้ยงปลาชนิดนี้มากขึ้นเพื่อเป็นเกมกีฬานำมาเพราะพันธุ์พอเวลาผ่านลูกที่ได้รับการดำเนินการเหล่านี้ได้เกิดขึ้นที่สวยงามมากขึ้นทำให้เรานำเสนอปลาเห่านี้มาเลียงเป็นปลาสวยงามซึ้ง ทำให้นักเพาะเลี้ยงหรายท่านมาเพราะพันธุ์ปลาสวยงามมากยิ่งขึ้น

ปลากัด ปลานักสู้ที่อยูคู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีดตการ ความสายงามของปลากัดได้ปิดบังความก้าวร้าวของมันแต่พฤติกรรมของปลาชนิดนี้มีความก้าวร้าว

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ถ้าเป็นในต่างกันเรียกว่าการบากสีปลาและในละครปลากัดไทยเรามีความสวยงามมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ที่สนใจในการเลียงปลาสวยงามมาเลียงปลานี้มากขึ้นสิ่งที่หน้าภาคส่วนเป็น อย่างมากคือการที่ปลากัดเราได้ขึ้นเรือเป็นปลาประจำชาติไทย

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อาหาร ปลากัด ไทยปลากัดสวยงาม

ปลากัด ปลานักสู้ที่อยูคู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีดตการ ความสายงามของปลากัดได้ปิดบังความก้าวร้าวของมันแต่พฤติกรรมของปลาชนิดนี้มีความก้าวร้าว

 ส่วนใหญ่แล้วปลากัดเป็นปลาที่กินสัตว์น้ำที่เล็กกว่าป็นอาหาร เช่น ลูกน้ำ ลูกปลาที่เล็กกว่าตัวปลากัด ลูกไล ไลฝุ้น ไลแดง อาทิเมีย ยิ่งปรัจจุบันเราทำอาหารเม็ดขึ้นมาเพือความสดวกสบายมากยิ่งขึ้นและคุณค่าทางอาหราก็ไม่ได้น้อยกว่าอาหารสดเลย

1.การเลี้ยงดูและอุปกรที่ใช้เลี้ยง ปลากัดเป็นปลาที่ห่วงอาณาเขตมีอานาเขตเป็นของตัวเองและเป็นปลาที่ใช้อ๊อกซีเย่นน้อยจึงไม่จำเป็นที่เราต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงเยอะมากเท่าไหลอุปกรณ์ที่ใช้สำหลับเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้แก่ ขวดเหล้า ขวดน้ำ

โหลแก้ว เหลียมแก้วหรือภาชนะที่มีขนาดเหมาสมกับปลา

2.การเพราะพันธุ์ปลากัด อย่างแลกการเตรียมอุประกรณ์ในการเพราะพันธุ์ เช่น ขันน้ำ กล่องโฟม หรือจะเป็นตู้ปลา

การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ปลาควรมีอายุประมาณ 6เดือนถึง1ปีซึ้งพ่อแม่ปลาจะมีความสมบูรณมากในช่วงนี้ส่วนใหญ่

แล้วเราจะนำพ่อแม่ปลามาทำการเทียบคู่กันประมาณ7-10วันเพื่อให้พ่อแม่ปลามีความคุ้นชินกันก่อนการเทียบคู่เป็นการลดการเสียหายที่จะเกิดขึ้น พ่อแม่ปลาจะไม่กัดกันพอเราเทียบคู่เส็ดแล้วเราก็เตรียมพาชนะที่จะเพราะพันธุ์ใส่น้ำลงไปประมาณ4-5นิ้ว หรือครึงหนึ่งของภาชนะเราควรหาพืชน้ำใส่ลงไปด้วยเพือใช้ลูกปลาเกาะ หลังจากเราเตรียมสถานที่เพาะเลียบร้อยแล้วเรา

ก็นำพ่อม่ปลาใส่ลงไปแล้วหาอะไลปิดใวเพือป้องกันการกระโดดของพ่อแม่ปลาและสัตว์ที่จะมาทำอันตรายพ่อแม่ปลาทิ้งพ่อแม่ปลาใวในภาชนะที่เราเตรียวประมาณ12-15ชัวโมงพอพ่อแม่ปลารัดกันเราจะนำแม่ปลาออกและเราจะให้พ่อปลาดูแลลูกปลา

ประมาณ10-15วัน ส่วนการให้อาหารของลูกปลาประมาณ4-5วันหลังจากลูกปลาฟักเป็นตัวเราจะนำใข่แดงต้มสุขให้ลูกปลากินสัก3-4วันหลังจากนั้นเราจะให้ไลแดงลูกปลาสลับกับอาหารชนิดอื่น

อ่านบทความอื่นๆ คลิก : สัตว์ป่าสงวน เรียนรู้และการอนุรักสัตว์ป่ากับข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ

สัตว์ป่าสงวน เรียนรู้และการอนุรักสัตว์ป่ากับข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ

สัตว์ป่าสงวน สิ่งมีชีวตทุกชีวิตมาค้าสัตว์ก็เหมือนกันสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตมีค้าเหมือนๆกัน ความหมายของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะอยูในน้ำบนบกหรือแมลง

แมงต่างๆ รวมถึงใข่ของสัตว์ป่า ส่วนสัตว์ที่เป็นพาหนะที่จดทะเบียน ตามรูปพรรรณตามกฎหมายที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ไม่ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.มี  19 ชนิด ดังนี้ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกกระเรียนไทย  

นกแต้วแล้วท้องดำ กูปรี สมเสร็จ แรดชวา ควายป่า สมัน ละองหรือละมั่ง กวางผาจีน พยูน  แมวลายหินออน เก้งหม้อ เลียงผา กวางผา เก้งหม้อ วาฬบรูดา วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง ฉลามวาฬ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

สัตว์ป่าสงวน สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลงหรือแมง โดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ และหมาย

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ข้อห้ามและกฎข้องบังคับสำหลับ สัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติ

1.ห้ามนำเข้าหรือส่งออก ยกเว้นจะได้รับอนุญาติ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมืนบาท ทั้งจำทั้งปรับ

2.ห้ามการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นจะได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินสามหมืนบาท ทั้งจำทั้งปรับ

3.งดการเพราะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองไดได แต่จะได้รับอนุญาติ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินสามหมืนบาท ทั้งจำทั้งปรับ

4.ห้ามค้าหรือครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมถึงไขหรือซากของสัตว์ต่างๆ

5.กรณีที่การล่าสัตว์เป็นการล่าเพื่อปกป้องตัวเองผู้อื่นทรัพย์สิน เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ ถือว่าไม่ต้องรับโทษ

6.งดเก็บรงของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือทำอันตรายรังของสัตว์ เว้นลังนกอีแอนกรือนกนางแอน ซึ้งได้รับอนุญาตเช้นกัน