ปลาหายใจได้อย่างไร

ปลาหายใจได้อย่างไร แม้จะอยู่ในน้ำ แต่ปลาก็ต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิต ต่างจากผู้อาศัยบนบก พวกเขาต้องดึงออกซิเจนที่สำคัญนี้ออกจากน้ำ ซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศมากกว่า 800 เท่า สิ่งนี้ต้องการกลไกที่มีประสิทธิภาพมากในการสกัดและการไหลของน้ำปริมาณมาก (ซึ่งมีออกซิเจนเพียง 5% ของอากาศ) เหนือพื้นผิวการดูดซับ

เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ปลาใช้ปาก (โพรงกระพุ้งแก้ม) ร่วมกับฝาครอบเหงือกและช่องเปิด (เพอคิวลา) เมื่อทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะสร้างเครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานต่ำและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้น้ำเคลื่อนผ่านพื้นผิวดูดซับก๊าซของเหงือก

ประสิทธิภาพของระบบนี้ดีขึ้นโดยมีพื้นที่ผิวมากและมีเยื่อบางๆ (ผิวหนัง) บนเหงือก อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติทั้งสองนี้ยังเพิ่มปัญหากับการดูดซึมน้ำ เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ยังกระตุ้นให้สูญเสียหรือรับน้ำอีกด้วย ดังนั้น ทุกสายพันธุ์จึงต้องแลกกับประสิทธิภาพการหายใจบางส่วนเพื่อประนีประนอมสำหรับการดูดซึมที่เหมาะสม

ปลาหายใจได้อย่างไร แม้จะอยู่ในน้ำ แต่ปลาก็ต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิต ต่างจากผู้อาศัยบนบก พวกเขาต้องดึงออกซิเจน

ปลาหายใจได้อย่างไร

เลือดที่ไหลผ่านเหงือกจะถูกสูบไปในทิศทางตรงกันข้ามกับน้ำที่ไหลผ่านโครงสร้างเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับออกซิเจน นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าระดับออกซิเจนในเลือดจะน้อยกว่าน้ำโดยรอบเสมอเพื่อกระตุ้นการแพร่กระจาย ออกซิเจนเองเข้าสู่กระแสเลือดเนื่องจากมีความเข้มข้นในเลือดน้อยกว่าในน้ำ โดยจะผ่านเยื่อหุ้มบางๆ และฮีโมโกลบินไปเก็บในเซลล์เม็ดเลือดแดง จากนั้นจึงลำเลียงไปทั่วร่างกายของปลา

เมื่อออกซิเจนถูกส่งผ่านร่างกาย มันจะกระจายไปยังบริเวณที่เหมาะสม เพราะมีความหนาของคาร์บอนที่สูงกว่า มันถูกดูดซึมโดยเนื้อเยื่อและใช้ในหน้าที่ของเซลล์ที่จำเป็น

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลพลอยได้จากการเผาผลาญ เนื่องจากละลายได้จึงแพร่เข้าสู่กระแสเลือดที่ไหลผ่านและถูกพัดพาไปจนกระจายไปทั่วผนังเหงือก

คาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนอาจถูกลำเลียงเข้าสู่กระแสเลือดในรูปของไอออนไบคาร์บอเนต ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของการซึมซับโดยการแลกเปลี่ยนไอออนกับเกลือคลอไรด์ที่เหงือก แต่ก็เรียกได้ว่า ปลาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความมหัศจรรย์มากเกินกว่าที่เราจะมองข้ามมันไปได้ง่ายๆ

แนะนำ โลมาที่ดุร้ายที่สุดในโลก

เรียบเรียงโดย gclub

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Leave a Reply

Your email address will not be published.